Logistiek berekend | Leerplandoelstellingen

3de graad ASO Economie-Wiskunde

GO!

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie/Wiskunde – Derde graad ASO (GO!) -Economie: 2006/042 + o Wiskunde: 2006/059 en 2006/060
· Eindtermen Economie

SET Spel bijdrage
1 De leerlingen kunnen vlottende en stabiele wisselkoersen analyseren en vergelijken De leerlingen vergelijken prijzen met verschillende valuta’s en houden rekening met de wisselkoersen
10 De leerlingen kunnen aan de hand van de marketingmix aangeven hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen De leerlingen moeten hun klant weten te overtuigen. Naast een goede prijs spelen er ook andere zaken mee: kwaliteit van het product, een snelle levertijd, een groene organisatie…
16 De leerlingen kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten etc. te berekenen

· Eindtermen Wiskunde

SET Spel bijdrage
3 De leerlingen ontleden eenvoudig, mathematiseerbare problemen (maken onderscheid tussen gegevens en gevraagde, gaan de relevantie van de gegevens na en leggen verbanden ertussen) en vertalen deze naar een passen wiskundige context De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten… te berekenen
9 De leerlingen gebruiken kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven in de wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van problemen uit de realiteit
11 De leerlingen leggen een zin voor nauwkeurigheid aan de dag bij het hanteren en het toepassen van de wiskunde
13 De leerlingen zijn gericht op samenwerking om de eigen mogelijkheden te vergroten Enkel wanneer iedereen samenwerkt en zijn opgebouwde expertise deelt met de groep kunnen de leerlingen het eindresultaat bereiken

· Leerplandoelstellingen

Economie
Complementair gedeelte: project bedrijfssimulatie
2. De leerlingen kunnen een brainstorm organiseren waaruit een definieve keuze van project volgt
3. Ondernemingsplan
o 3. 2.1. De leerlingen kunnen een originele naam bedenken en motiveren alsook een logo ontwikkelen en motiveren voor hun werkgroep
o 3.2.2 De leerlingen kunnen de missie van de werkgroep invullen
4. Economische en ondersteunende werkinstrumenten
o 4.9 De leerlingen kunnen een prijsberekening uitvoeren en toelichten

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 1: De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
· VOET 5.2: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 12: De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
· VOET 19: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen

OVSG

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie/Wiskunde – Derde graad ASO ( OVSG) –Economie: O/2/2006/298 + Wiskunde: O/2/2004/289
· Eindtermen Economie

SET Spel bijdrage
1 De leerlingen kunnen vlottende en stabiele wisselkoersen analyseren en vergelijken. De leerlingen vergelijken prijzen met verschillende valuta’s en houden rekening met de wisselkoersen
10 De leerlingen kunnen aan de hand van de marketingmix aangeven hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen De leerlingen moeten hun klant weten te overtuigen. Naast een goede prijs spelen er ook andere zaken mee: kwaliteit van het product, een snelle levertijd, een groene organisatie…
16 De leerlingen kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten etc. te berekenen

· Eindtermen Wiskunde

SET Spel bijdrage
3 De leerlingen ontleden eenvoudig, mathematiseerbare problemen (maken onderscheid tussen gegevens en gevraagde, gaan de relevantie van de gegevens na en leggen verbanden ertussen) en vertalen deze naar een passen wiskundige context De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten… te berekenen
9 De leerlingen gebruiken kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven in de wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van problemen uit de realiteit
11 De leerlingen leggen een zin voor nauwkeurigheid aan de dag bij het hanteren en het toepassen van de wiskunde
13 De leerlingen zijn gericht op samenwerking om de eigen mogelijkheden te vergroten Enkel wanneer iedereen samenwerkt en zijn opgebouwde expertise deelt met de groep kunnen de leerlingen het eindresultaat bereiken

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 1: De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
· VOET 5.2: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 12: De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
· VOET 19: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen

KOV

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie/Wiskunde – Derde graad ASO ( VVKSO) – Economie: D/2006/0279/051 + Wiskunde: D/2004/0279/021 en D/2004/0279/019
· Eindtermen Economie

SET Spel bijdrage
1 De leerlingen kunnen vlottende en stabiele wisselkoersen analyseren en vergelijken De leerlingen vergelijken prijzen met verschillende valuta’s en houden rekening met de wisselkoersen
10 De leerlingen kunnen aan de hand van de marketingmix aangeven hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen De leerlingen moeten hun klant weten te overtuigen. Naast een goede prijs spelen er ook andere zaken mee: kwaliteit van het product, een snelle levertijd, een groene organisatie…
16 De leerlingen kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten etc. te berekenen

· Eindtermen Wiskunde

SET Spel bijdrage
3 De leerlingen ontleden eenvoudig, mathematiseerbare problemen (maken onderscheid tussen gegevens en gevraagde, gaan de relevantie van de gegevens na en leggen verbanden ertussen) en vertalen deze naar een passen wiskundige context De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten… te berekenen
9 De leerlingen gebruiken kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven in de wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van problemen uit de realiteit
11 De leerlingen leggen een zin voor nauwkeurigheid aan de dag bij het hanteren en het toepassen van de wiskunde
13 De leerlingen zijn gericht op samenwerking om de eigen mogelijkheden te vergroten Enkel wanneer iedereen samenwerkt en zijn opgebouwde expertise deelt met de groep kunnen de leerlingen het eindresultaat bereiken

· Leerplandoelstellingen
Economie:
8. Internationale economische betrekkingen
8.3.1. De nominale ruilvoet: de wisselkoers

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 1: De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
· VOET 5.2: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 12: De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
· VOET 19: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen

3de graad TSO

GO!

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Handel – Derde graad TSO (GO!) – 2008/063
· Leerplandoelstellingen
Logistiek en distributie

Leerplandoelstelling Bijdrage spel
5.2.3.2 De leerlingen kunnen verschillende transportmogelijkheden omschrijven, voor- en nadelen van de verschillende transportmogelijkheden toelichten en voor concrete situaties een keuze verantwoorden De leerlingen moeten verschillende berekeningen maken voor transport per vrachtwagen, per schip en per trein (prijs, duur) om zo het beste alternatief te bepalen

OVSG

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Handel – Derde graad TSO (OVSG) – O/2/2009/313
· Leerplandoelstellingen
6.2 TV Toegepaste economie/Boekhouding

Leerplandoelstelling Bijdrage spel
20 De leerlingen kunnen gegevens verzamelen De leerlingen krijgen in de expertgroepen heel wat informatie ter beschikking. Hieruit moeten ze zelf de nodige informatie filteren om alle prijzen, leveringstijden, gewichten… te berekenen
28 De leerlingen kunnen een offerte opstellen en controleren Het uiteindelijke doel van het spel is om met de hele groep een offerte op te stellen gebaseerd op de wensen van de klant
59 De leerlingen kunnen op een doordachte manier de interesse opwekken van de potentiële klant De leerlingen moeten de klant weten de overtuigen om voor hun bedrijf te kiezen
61 De leerlingen kunnen de consument op een commerciële manier aanzetten tot de aankoop De leerlingen moeten de klant weten te overtuigen om voor hun bedrijf te kiezen

KOV

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Handel – Derde graad TSO (VVKSO) – D/2013/7841/014
· Leerplandoelstellingen
7.3 De onderneming en haar stakeholders

Leerplandoelstelling Bijdrage spel
20 De leerlingen kunnen de verschillende criteria bespreken die van belang zijn bij de keuze van de leveranciers De leerlingen moeten de klant overtuigen om hen als leverancier te kiezen. Hiervoor moeten ze naast de prijs ook andere criteria gebruiken

7.14 Aankoopadministratie en boekhoudkundige verwerking
Leerplandoelstelling 163: Betalingen uitvoeren in vreemde munten, met eventuele wisselkoerswijzigingen bij aankoopverrichtingen en verkoopverrichtingen
7.15 Verkoopadministratie en boekhoudkundige verwerking

Leerplandoelstelling Bijdrage spel
170 De leerlingen kunnen een offerte opstellen op vraag van een klant Het uiteindelijke doel van het spel is om met de hele groep een offerte op te stellen gebaseerd op de wensen van de klant