Historiek

LITC is ontstaan vanuit een dubbele visie : enerzijds is logistiek met creatie van toegevoegde waarde van strategisch belang voor Vlaanderen en anderzijds heeft de logistiek sector in Vlaanderen nood aan (1) open innovatie voor concurrentiekracht, (2) duurzame ontwikkeling voor de toekomst, (3) een positief imago om talent en middelen aan te trekken en (4) gerichte opleiding voor uitdagende jobs.

Missie

Met die visie sloegen drie partners de handen in elkaar om in 2012 de vzw LIITC op te richten: Nike’s Europese Logistieke Campus, de Thomas More hogeschool en de KU Leuven. LITC staat voor Logistiek Innovatie- en Training Centrum en heeft drie doelstellingen:

(1) een inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor de logistieke sector,

(2) best practices in open innovatie en duurzame logistiek verspreiden en

(3) talent aantrekken naar logistieke opleidingen, bijscholingen en beroepen.

De doelgroep van LITC is breed: van scholieren die voor een studiekeuze staan over kenniscentra en overheden tot bedrijfsleiders in heel Vlaanderen en de EU.

Partners

Voor het bereiken van deze doelstellingen, worden we gesteund door heel wat partners. Wie zoal, dat vind je hier terug.

Over LITC
LITC partners