Webshop logistiek | Leerplandoelstellingen

3de graad BSO Kantoor

GO!

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
LPD 4: Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
4.1 Werkzaamheden in de verkoopafdeling
4.1.1 binnenkomende orders administratief verwerken
4.1.3 een magazijnopdrachtbon opmaken
4.2 Werkzaamheden in het magazijn
4.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven
4.2.3 de procedure van de verzending van de goederen schematisch voorstellen en het belang van elke stap toelichten

OVSG

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
LPD 4: Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
4.1 Werkzaamheden in de verkoopafdeling
4.1.1 binnenkomende orders administratief verwerken
4.1.3 een magazijnopdrachtbon opmaken
4.2 Werkzaamheden in het magazijn
4.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven
4.2.3 de procedure van de verzending van de goederen schematisch voorstellen en het belang van elke stap toelichten

KOV

Keuzemodule: Logistiek Medewerker
Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken
5 De goederen verzamelen (orderpicking)
5.1 De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
6 De goederen verzendklaar maken
6.1 De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen

3de graad TSO Handel

GO!

Vak: TV Toegepaste economie
5.4 de bewijsmiddelen van een koop omschrijven
9.3 het verschil in bewijsvoering bij een handelaar en een niet-handelaar weergeven
14.1 het BTW-mechanisme omschrijven en illustreren
2.5.2 verschillende soorten indelingen van producten (naargelang het koopproces, merk …) herkennen, illustreren met voorbeelden en een assortiment samenstellen in functie van de doelgroep

OVSG

Vak: TV Toegepaste economie/Recht/Boekhouding (Bedrijfsbeheer) 2010/112/3//D/H
Algemeen secundair onderwijs/ Kunstsecundair onderwijs/ Technisch secundair onderwijs/ Beroepssecundair onderwijs
Doelstellingen
31 Een analyse van de producten of diensten kunnen opmaken
45 De handelsdocumenten kunnen lezen en ontleden
49 De producten kunnen bestellen
53 De levering in ontvangst kunnen nemen, kunnen controleren en eventueel een klacht kunnen formuleren

KOV

Vak: Bedrijfseconomie
Doelstellingen
147 De taken en competenties omschrijven van een commercieel-administratief bediende
152 Een goederen- en documentenstroom aan de hand van een flowchart uittekenen, zowel voor aankoop bij een leverancier als voor verkoop aan een klant
160 Mondelinge en schriftelijke communicatie uitvoeren in het kader van een aankoopverrichting
167 De elementen bij een verkoopverrichting benoemen en berekenen
168 Mondelinge en schriftelijke communicatie uitvoeren in het kader van een verkoopverrichting
212 Het nut en het doel bij het aanhouden van voorraad toelichten
213 Tendensen in verband met voorraadstrategie
239 Aan de hand van een praktisch voorbeeld bekijken hoe hrm wordt toegepast binnen een bestaand bedrijf of organisatie

ASO Economie

GO!

Leerplannr.: 2006/155
2de graad
De leerlingen kunnen
2 de verschillende stappen beschrijven en schematisch voorstellen hoe een product bij de consument terechtkomt (pg. 6)
4
• de stappen in het verkoopproces (prijsaanvraag, prijsofferte, bestelling, levering, betaling) ordenen en omschrijven (pg. 9)
• de functie van de bestelbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces en de bestelbon invullen uitgaande van een prijsofferte (pg. 9)
• de functie van de leveringsbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces (pg. 9)
15 Eventueel i.f.v. van een onderzoeksopdracht (Leerplandoelstelling 15)

OVSG

Leerplannr.: 0/2/2006/113
2de graad
De leerlingen kunnen
6.1 Eventueel i.f.v. van een onderzoeksopdracht
6.3 GEZINNEN: inkomen, besteding, consumentengedrag
12 Het consumentengedrag als gevolg van het keuzeprobleem kunnen verklaren

Voor alle onderwijsnetten worden er steeds ook VOET’en aangesproken.
VOET:
Dit bevat in de eerste plaats de Onderzoekscompetentie.
Maar ook:
Gemeenschappelijke stam:
De leerlingen
GS 1: brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
GS 4: blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven
GS 8: benutten leerkansen in diverse situaties
GS 9: zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden
GS 12: zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
GS 15: participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte
GS 19: dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
GS 25: stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen;

Context
Cxt 6: Socio-economische samenleving
7 kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren

Leren Leren
1 De leerlingen werken planmatig
3 De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen
13 De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten

KOV

Leerplannr.: D/2006/0279/050
2de graad
De leerlingen kunnen
3.5 formuleren welke motieven ondernemingen hebben om zich op de internationale markt te begeven (SET 3). (pg. 14)
3.8 Eventueel i.f.v. van een onderzoeksopdracht