Haal binnenkort toch nog een middelbaar diploma logistiek aan het CVO HIK

HBO4 diploma logistiek

Aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs HIK in Geel starten ze in september met iets nieuws: een HBO4-opleiding tot transport en logistiek medewerker. Een beslissing die we vanuit het LITC alleen maar kunnen toejuichen.

HBO4 betekent dat de opleiding gelijkgesteld wordt met een middelbare opleiding. Deze nieuwe opleiding is dus in de eerste plaats gericht is op vroegtijdige schoolverlaters en mensen zonder diploma middelbaar onderwijs. Op het einde van deze opleiding krijg je immers een diploma middelbaar onderwijs. Zowel werkzoekenden als werknemers die zich door bijscholing graag willen opwerken binnen hun bedrijf, komen in aanmerking, de eerste groep in dagonderwijs, de tweede in (modulair) avondonderwijs. Voor werkzoekenden is de vrijstellingsregel van toepassing. Dit wil zeggen dat ze deze opleiding kunnen volgen met behoud van hun werkloosheidsuitkering.

Gericht op vroegtijdige schoolverlaters

Gemiddeld 10% van de jongeren in de Kempen verlaat de school zonder middelbaar diploma. In een centrumstad als Turnhout is dit zelfs 18%. In Antwerpen spreken we over zo’n 30%. Dat schoolmoeheid nog altijd bestaat, is duidelijk. Maar veel van deze “uitvallers” krijgen spijt en willen toch graag alsnog hun diploma halen. Het is op hen dat deze nieuwe opleiding gericht is.

Grote nood aan personeel met enkel diploma middelbaar onderwijs

Waarom? Simpel: er is bij de kleinere Kempense bedrijven een grote nood aan geschikt personeel dat niet te hooggeschoold is. Voor vele functies is een middelbaar diploma voldoende.  Het gaat daarbij niet enkel om bedrijven actief in het wegtransport, maar ook voor logistieke dienstverleners, de drie containerterminals, productiebedrijven met een eigen logistieke afdeling, enzovoort. Vaak zijn ze op zoek naar werknemers die het bedrijf een lange tijd trouw blijven. Die iets lager opgeleid mogen zijn, maar dan binnen het bedrijf de nodige opleiding en ondersteuning krijgen om sterker te worden in hun job.

HBO4 diploma logistiek

Een heel praktijkgerichte opleiding

De opleiding duurt een jaar en wordt zowel aangeboden in dag- als avondonderwijs. Het dagonderwijs is een voltijds traject, het avondonderwijs is vooral gericht op mensen die in de sector werken en werkt met modules. De focus in zowel dag- als avondonderwijs ligt op het bediendenprofiel met een regionale Kempense toets, gericht op distributie, transport en magazijn. Je krijgt er o.a. opleiding over:

  • De algemene kennis van de binnenhaven
  • Transportmiddelen en transportorganisatie
  • Documentenbeheer
  • Taalvaardigheid (enkel het relevante taalgebruik!) en informatica
  • Douane, transportverzekeringen en incoterms

De opleiding wordt zo praktisch mogelijk gehouden. Met concrete voorbeelden uit de sector, lessen van gastsprekers en veel bedrijfsbezoeken. Daarnaast is er ook heel wat stage voorzien. Hiervoor hebben een aantal grote bedrijven uit de regio al hun mondelinge interesse toegezegd. Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je terug in onderstaande brochures.

Schrijf je in!

Na de infodag op 17 mei bij Bleeckmann zijn er alvast 3 personen ingeschreven. Heb je interesse of ken je iemand voor wie dit interessant kan zijn? Inschrijven kan je online, of aan de onthaalbalie in de school!