Stadsdistributie | Speldetail

Doel

  • De leerlingen kunnen een doordachte keuze maken van de vestigingsplaats.
  • De leerlingen kunnen de voor- en nadelen achterhalen van een mogelijke vestigingsplaats.
  • De leerlingen kunnen economische en logistiek gerelateerde vragen beantwoorden.

Grootte van de groep
De deelnemers splitsen zich op in maximum 4 groepen. Er is geen maximum of minimum van het aantal personen per groep.

Duur van het spel
± 60 minuten.

Speluitleg
De leerlingen worden verdeeld in (maximum vier) groepen. Per groep kiezen zij een businesscase. Deze businesscase lezen de leerlingen grondig, en aan de hand van de uitleg per wijk (staat op een aparte fiche die ze krijgen) vestigen zij hun winkel (businesscase) op de plaats van hun keuze in de stad kaart van Hasselt. Uiteraard rekening houdend met de vermelde eisen van de businesscase en de wijken. Na de verantwoording van hun keuze zullen de begeleiders nagaan hoeveel punten (0, 1 of 2) zij krijgen voor hun keuze. Deze punten staan afgebeeld op het daar voorziene overzicht. 1 punt = 1 stakeholder. Bedoeling is om 12 stakeholders te verzamelen (2 per stakeholder – er zijn 6 stakeholders). De groep dat die het eerst 12 stakeholders verzamelt, wint het spel.
Om stakeholders te kunnen verzamelen, draaien de leerlingen per beurt aan het rad. Ze nemen een quizvraag met dezelfde kleur van het rad dat de pijl aanwijst. Elke kleur staat voor één categorie van stakeholders: financiers, overheden, buurtbewoners, personeel, leveranciers en uiteraard klanten. Indien de groep het antwoord weet, winnen zij een stakeholder (1 punt). Indien de groep het antwoord niet weet, mag de vraag worden doorgespeeld naar de volgende groep. Wanneer geen enkele groep het antwoord weet, dan komt de vraag opnieuw terecht bij de begeleider. Gezamenlijk lossen we de vraag op.