Logistieke quiz | Speldetail

Doel:

  • Leerlingen maken kennis met de logistieke keten.
  • Leerlingen maken kennis met de beroepsmogelijkheden in de logistiek.
  • Leerlingen ontdekken de verschillen, in de beroepen die gelijkaardig lijken.
  • Leerlingen leren overleggen & samen beslissingen maken.

Grootte van de groep:6 à 8 leerlingen

Duur van het spel: +/- 45 minuten

Speluitleg:

• De leerlingen krijgen een kortverhaal over ‘zonder logistiek is het paniek’.

• Leerlingen krijgen een flair vragenlijst. Deze dient om tot een uitkomst te komen om de leerlingen in groepen te verdelen. o na het verdelen in de groepen leggen we duidelijk het verschil in de verschillende beroepsprofielen uit: douanedeclarant, bediende expeditie, dispatcher, distributieplanner, logistiek verantwoordelijke.

• Wanneer de leerlingen in groepen verdeeld zijn verloopt de rest van het spel in rondes. Tijdens een ronde kunnen de groepen punten verdienen (dozen). Het opzet is om zoveel mogelijk dozen te verzamelen en een hoogst mogelijke toren te kunnen bouwen.
Ronde 1: De logistieke quiz: Dmv vragen dienen de leerlingen te beantwoorden op de vraag wel of niet met logistiek te maken heeft.
Ronde 2: Vragenlijst: Benoemen van de verschillende gebieden van grondstof tot eindproduct in de supply chain en dit via een woordzoeker. Er wordt hier ook gebruik gemaakt van animatie en voorbeeld filmpjes.
Ronde 3 ‘Wie heeft het gedaan’? De verschillen in de beroepen komen nu echt van pas. Wie was verantwoordelijk voor het gebeuren? Leerlingen geven het antwoord via vooraf opgedane kennis.

• Elke groep heeft nu zijn punten verzameld. Het is nu de bedoeling dat ze door het plaatsen van de dozen hun toren hoog genoeg maken. Binnen 1 minuut, daarna mag hij niet meer omvallen.

• Het team met de hoogste toren wint.