Logistieke quiz | Leerplandoelstellingen

3de graad TSO Handel

GO!

1.1 Inleidende begrippen
1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven
Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant

1.2 Logistiek bedrijven
1.2.2. Logistieke bedrijven naargelang hun taak onderscheiden
Logistieke bedrijven: indeling

1.4. Werken in de logistiek
1.4.2.1 de belangrijkste taken van een logistiek bediende omschrijven
1.4.2.2 a.d.h.v. personeelsadvertenties de belangrijkste competenties van een logistiek bediende opzoeken en toelichten
1.4.3.1. de belangrijkste taken van een logistiek manager omschrijven
1.4.3.2. a.d.h.v. personeelsadvertenties de belangrijkste competenties van een logistiek manager opzoeken en toelichten

Taken en competenties
5.2.3.3 het begrip expeditie verklaren en de rol van de expediteur omschrijven

OVSG

Internationale handel:
110 Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete van bedrijven

111 verschillende beroepen in de logistieke sector kunnen toelichten
Beroepen in de logistieke sector:
• magazijnmedewerker
• dispatcher
• douanedeclarant
• expediteur
• logistiek verantwoordelijke

114 De logistieke keten kunnen weergeven

3de graad BSO Kantoor

GO!

1.1 Inleidende begrippen

1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven
Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant

1.4 Tussenpersonen in de logistieke keten benoemen en hun taak omschrijven

1.5.1.1 de belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven

OVSG

33 De taken van een logistiek bediende: De taken van een logistiek bediende kunnen omschrijven en bespreken
34 Het begrip logistiek kunnen omschrijven
36 De schakels van de logistieke keten in de juiste volgorde kunnen plaatsen
37 Producten uit het dagelijks leven in de logistieke keten kunnen plaatsen.

KOV

1.1 het begrip logistiek en de logistieke keten toelichten
1.6 de beroepen in de logistiek toelichten

7 BSO Logistiek

GO!

• LPD 1. Situering

1.1 Inleidende begrippen
1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven
Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant

2.1 Logistieke keten:
Logistieke keten schematiseren en met concrete vbn illustreren

• LPD 2

1 1.1 De belangrijkste competenties en taken van een magazijnier omschrijven

OVSG

6.1.1 Logistieke omgeving:
7. Kunnen verklaren wat een logistieke dienstverlener is