Duurzame bevoorradingsketen | Leerplandoelstellingen

3de graad BSO - Kantoor-Verkoop, Optie Logistiek

GO!

Leerplandoelstellingen Kantoor– Derde graad BSO(GO!): 2008/030 + 2008/031
TV Kantoortechnieken
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten

LPD 1. Inleiding tot de logistiek
1.1. Inleidende begrippen
1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven
Leerlingen krijgen zicht op de gehele logistieke keten: van leverancier van het grondproduct tot bij de klant
1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven Leerlingen krijgen zicht op de gehele logistieke keten: van leverancier van het grondproduct tot bij de klant
1.2. Logistiekbedrijven
1.2.1. Logistieke bedrijven onderscheiden van niet-logistieke bedrijven
Leerlingen zien de plaats van het distributiecentrum in deze logistieke keten
1.5. Werken in de logistiek
1.5.3. De logistiek manager
1.5.3.1. De belangrijkste taken van een logistiek manager omschrijven
Leerlingen nemen in deze situatie de rol in als manager en maken strategische beslissingen ivm de goederenstroom om zo te komen tot winstmaximalisatie, beperkte milieu-impact en snelle levertijd naar de klant

TV Toegepaste Economie
Deel B: Bedrijfseconomie
· LPD 3. Ik start goed voorbereid!

LPD 3. Ik start goed voorbereid!
3.1. Waar ga ik verkopen
3.1.2. Ga ik kopen, huren of leasen?
De voor en nadelen afwegen bij het keuzeprobleem: kopen, leasen of huren van een onroerend goed
Leerlingen krijgen keuze tussen verschillende productie-omgevingen (eigen productie, duurzame productie of productie uitbesteden). Ze leren de voor- en nadelen van deze opties (idem distributie-omgeving)
3.2. Welk product ga ik verkopen?
3.2.2.Waar haal ik mijn product vandaan?
Een leveranciersstudie uitvoeren en toelichten
De leerlingen krijgen informatie over de voor- en nadelen van elke leverancier. Aan de hand hiervan dienen ze een keuze te maken

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen

VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tusseneconomische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

OVSG

Leerplandoelstellingen Kantoor– derde graad BSO (OVSG): O/2/2013/355
5.3. TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht
5.3.1. Loopbanen en afdelingen in het bedrijf
· LPD 34. Het begrip logstiek kunnen omschrijven
· LPD 35. Het logistiek proces aan de hand van een voorbeeld kunnen uitleggen.
· LPD 36. De schakels van de logistieke keten in de juiste volgorde kunnen plaatsen
· LPD 45. Voorbeelden van diverse transportmiddelen kunnen geven aan de hand van een transportschema
· LPD 46. Het transport kunnen aanduiden als logistieke schakel
5.3.3. Werken in de detailhandel
· LPD 86. Het begrip bedrijfskolom kunnen toelichten aan de hand van voorbeelden
· LPD 107. De betekenis van eerlijke handel kunnen opzoeken en toelichten (People, Planet, Profit)
Noot: Leerlingen moeten gedurende het spel naast het financieel budget ook rekening houden met een milieu-budget

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tusseneconomische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

KOV

Leerplandoelstellingen Kantoor/Verkoop – derde graad BSO (VVKSO): D/2013/7841/009
Keuzemodule: Logistiek Medewerker
Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan
· LPD 1. De wereld van de logistieke keten verkennen
o 1.1. Het begrip logistiek en de logistieke keten toelichten
o 1.2. de distributielogistiek toelichten en illustreren aan de hand van een schema
o 1.5. het belang van het transport in de logistieke keten toelichten

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

ASO - Economie

GO!

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie – Derde graad ASO (GO!): 2006/042
· Eindtermen
B. Ondernemingen

SET Spel bijdrage
9 Investeringsbeslissingen beoordelen en methodes beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren. Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving.
10 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen. Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie.

D. Onderzoekscompetentie

SET Spel bijdrage
16 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken Leerlingen krijgen in elke fase informatie over de verschillende keuzes. Ze moeten relevante van irrelevant informatie onderscheiden en rekening te houden met de bugdetten (geld, levertijd & milieu-impact)

· Leerplandoelstellingen Micro- en Macro-Economie
LPD 9. Internationale Economische Relaties

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
9.2 Handels- en betalingsbalans: verstoringen en herstel Leerlingen moeten in de eerste fase een keuze maken tussen een nationale, Europese of Chinese leverancier. Hier krijgen ze een notie mee van welke belemmeringen hier kunnen meespelen

· Leerplandoelstellingen Bedrijfsbeleid
LPD 1.: Situering van onderneming en bedrijf

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
1.3 Aantonen dat naast het winstprincipe een onderneming ook veranwoordelijkheidsopdracht heeft mbt zorg voor het milieu, klantgerichtheid en welbevinden van de werknemer Leerlingen moeten naast het financiële budget ook rekening houden met de levertijd (klantgerichtheid) en een milieu-budget
1.4 Aantonen dat ondernemingen ook andere doelstellingen kunnen nastreven zoals ethisch en duurzaam ondernemen Leerlingen moeten naast het financiële budget ook rekening houden met de levertijd (klantgerichtheid) en een milieu-budget

LPD 4: Financiering

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
4.3 Aan de hand van een concreet voorbeeld een investeringsbeslissing motiveren Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

OVSG

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie – Derde graad ASO (OVSG): O/2/2006/298
· Eindtermen
B. Ondernemingen

SET Spel bijdrage
9 Investeringsbeslissingen beoordelen en methodes beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving
10 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie

D. Onderzoekscompetentie

SET Spel bijdrage
16 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken Leerlingen krijgen in elke fase informatie over de verschillende keuzes. Ze moeten relevante van irrelevant informatie onderscheiden en rekening te houden met de bugdetten (geld, levertijd & milieu-impact)

· Leerplandoelstellingen Bedrijfswetenschappen

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
27 Methodes kunnen beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren Leerlingen leren rekening houden met het budget. Ze krijgen informatie over manieren waarop ze bepaalde besparingen kunnen doen en de voor- en nadelen hiervan
30 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

KOV

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie – Derde graad ASO (VVKSO): D/2006/0279/051
· Eindtermen
B. Ondernemingen

SET Spel bijdrage
9 Investeringsbeslissingen beoordelen en methodes beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving
10 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie

D. Onderzoekscompetentie

SET Spel bijdrage
16 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken Leerlingen krijgen in elke fase informatie over de verschillende keuzes. Ze moeten relevante van irrelevant informatie onderscheiden en rekening te houden met de bugdetten (geld, levertijd & milieu-impact)

· Leerplandoelstellingen Algemene Economie
LPD 8. Internationale Economische Betrekkingen

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
8.2 Handelsbelemmeringen Leerlingen moeten in de eerste fase een keuze maken tussen een nationale, Europese of Chinese leverancier. Hier krijgen ze een notie mee van welke belemmeringen hier kunnen meespelen

· Leerplandoelstellingen Bedrijfswetenschappen
LPD 2: Ondernemen is toegevoegde waarde creëren

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
2.1 Toegevoegde waarde Leerlingen leren de verschillende stappen die een product doormaakt. In elk van deze stappen wordt er toegevoegde waarde gecreëerd
2.2 Tegen welke prijs verkopen?: Hoe kan men kosten beheersen? Leerlingen leren rekening houden met het budget. Ze krijgen informatie over manieren waarop ze bepaalde besparingen kunnen doen en de voor- en nadelen hiervan

LPD 4: Ondernemen is toegevoegde waarde verdelen

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
4.2 Vergelijking verdeling in een shareholders- en een stakeholdersmodel (sociale verantwoordelijkheid, ecologische verantwoordelijkheid, …) Leerlingen moeten gedurende het spel ook rekening houden met een milieu-budget

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

TSO - Handel

GO!

Leerplandoelstellingen Handel – derde graad TSO (Go!): 2008/063
Logistiek en Distributie
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
• LPD 1. Inleiding tot de logistiek
o 1.4. werken in de logistiek
§1.4.1. De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
• LPD 2. Het magazijn
o 2.2. De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
o 2.3. Verschillende vormen van locatiesystemen onderscheiden
o 2.4. Regels voor veiligheid en hygiëne opzoeken en toelichten
• LPD 5. Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
o 4.2. De orderverzameling in het magazijn omschrijven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
• VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
• VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
• VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

OVSG (0/2/2014/313)

LPD 60 Het belang van internationale handel kunnen toelichten.

LPD 104 Het begrip en het belang van ‘investeren’ kunnen omschrijven.

LPD 110 Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete voorbeelden van bedrijven.

LPD 114 De logistieke keten schematisch kunnen weergeven.

LPD 117 Enkele aandachtspunten kunnen formuleren voor duurzame logistiek.

LPD 120 Op basis van criteria de voor- en nadelenvan de transportmodi in kaart kunnen brengen.

LPD 121 Aan de hand van een case kunnen onderzoeken op welke manier een product op de meest ideale manier verpakt/vervoerd kan worden van punt A naar punt B.

LPD 136 Aspecten van duurzaam ondernemen kunnen toelichten en toepassen in projecten. LPD 148 De keuze van de vestigingsplaats voor de onderneming kunnen verantwoorden

VVKSO (2017/13.758/005)

LPD 41 De noodzaak en de voordelen van internationale handel toelichten.

LPD 125 Elementen die de keuze van de vestigingsplaats bepalen opsommen en duiden vanuit praktische situaties.

LPD 221 Het begrip investeringen toelichten en indelen in soorten.

LPD 222 De troeven en zwakheden van het investeringsklimaat in België toelichten.

STEM

 • ASO Economie-Wiskunde

Eindtermen Economie in alle netten:

Onderzoekcompetenties

De leerlingen kunnen

 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken
 • over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten

Go! (Economie 2006/042)

Attitudes beroepshouding:

– zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen;

– leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen, zich door middel van actualiteit op de hoogte houden van nieuwe gegevens;

– resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken;

– zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken;

– ruime en actieve belangstelling tonen voor alle aspecten van economie, de theorie kunnen toetsen aan de werkelijkheid.

Naast de kennishouding moeten de leerlingen:

– zelfstandig problemen kunnen aanpakken door het aankweken van onder andere de volgende attitudes:

o aanpassingsvermogen;

o  kritisch-ethische opstelling;

o efficiëntie, productiviteit en zelfwerkzaamheid;

o zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid (ook op het vlak van talen);

o algemene belangstelling, breeddenkendheid en openheid;

o concentratievermogen, doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;

o kunnen luisteren, afspraken naleven;

o verantwoordelijkheidszin;

o zin voor objectiviteit, waarheid en eerlijkheid, rechtvaardigheid;

o zin voor bescheidenheid;

o bereidheid eigen fouten te verbeteren.

BEDRIJFSBELEID

LPD 1.3 aantonen dat naast het winstprincipe een onderneming ook een verantwoordelijkheidsopdracht heeft m.b.t. zorg voor het milieu, klantgerichtheid en welbevinden van de werknemer;

LPD 1.4 aantonen dat ondernemingen ook andere doelstellingen kunnen nastreven zoals ethisch en duurzaam ondernemen.

LPD 4.1 het belang van een financieel plan aantonen en een eenvoudig financieel plan opstellen;

LPD 4.3 aan de hand van een concreet voorbeeld een investeringsbeslissing op basis van verschillende methoden (terugverdientijd, gemiddeld rendement – ROI, netto contante waarde – NPV …) motiveren;

LPD 4.4 de noodzaak van budgettering aantonen en de voornaamste aspecten weergeven.

COMPLEMENTAIR GEDEELTE: BEDRIJFSBEHEER

LPD 1.2.4.1 de keuze van een mogelijke vestigingsplaats motiveren;

LPD 1.2.4.2 de voor- en nadelen van een mogelijke vestigingsplaats beoordelen in een concrete situatie;

LPD 1.2.4.3 de voor- en nadelen afwegen bij het keuzeprobleem: kopen, leasen of huren van een onroerend goed;

OVSG (O/2/2006/298)

BEDRIJFSECONOMIE: DE ONDERNEMINGEN

LPD 26 Investeringsbeslissingen kunnen beoordelen.

LPD 27 Methodes kunnen beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren.

LPD 29 Kunnen aangeven welke rol het ondernemingsbudget vervult bij het ondernemingsbeleid en de voornaamste onderdelen van het budget kunnen weergeven.

VVKSO (D/2006/0279/051)

ALGMENE ECONOMIE

Internationale economische betrekkingen

 • De leerlingen kunnen het ontstaan van internationale handel verklaren

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Ondernemen is toegevoegde waarde creëren

De leerlingen kunnen:

 • aantonen hoe bepaalde instrumenten (voorraadcontrole, just in time, teamwork, kwaliteitscontrole, etc.) en methodes kunnen aangewend worden om kosten en opbrengsten te optimaliseren.
 • de investeringen beoordelen in functie van de strategiekeuze.

Ondernemen is toegevoegde waarde verdelen

De leerlingen kunnen aantonen dat een onderneming naast een economische verantwoordelijkheid ook een sociale en ecologische verantwoordelijkheid draagt.

Ondernemen is prestaties evalueren

De leerlingen kunnen aantonen hoe het budget als controle-instrument kan gebruikt worden ter bewaking van de ondernemingsdoelstellingen.

 • TSO Boekhouden-Informatica

GO!(2008/062) TV Toegepaste economie –Bedrijfseconomie

LPD 2.6.1 de keuze voor een vestigingsplaats bepalen en toelichten.

LPD2.6.2 de voor- en nadelen afwegen bij het keuzeprobleem: kopen, leasen of huren van een onroerend goed.

LPD 2.6.4 verschillende distributiekanalen herkennen en enkele kenmerken opzoeken en toelichten.

LPD 4.2.1 de zwakke en sterke punten uit een marketingplan en een financieel plan afleiden.

LPD 4.2.2 de kansen en opportuniteiten uit een marketingplan en een financieel plan afleiden.

OVSG (0/2/2011/303) AV Economie

LPD 18  Het begrip ‘productie’ kunnen verklaren

LPD 19 Rol en evolutie van de productiefactoren kunnen bespreken.

LPD 20 Het begrip ‘productiviteit’ kunnen verklaren

LPD 20 De begrippen ‘markt’ en ‘prijs’ kunnen verklaren.

LPD 21 De verschillende marktvormen kunnen aanduiden en met voorbeelden kunnen illustreren.

LPD 42 Het belang en de structuur van de wereldhandel kunnen aantonen.

LPD 43 Het belang en de structuur van de Belgische buitenlandse handel kunnen verklaren.

VVKSO (D/2013/7841/013) Bedrijfseconomie

LPD 29 Het begrip duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de voordelen van duurzaam ondernemen toelichten aan de hand van voorbeelden uit de bedrijfswereld.

LPD 57 Toelichten dat het vaststellen van de prijs van het product afhankelijk is van elementen van interne en externe aard.

LPD 59 De kosten verbonden aan een vestigingsplaats analyseren.

LPD 103 De noodzaak van internationale handel toelichten.

LPD 153 De doelstellingen van het kostprijsbeleid formuleren.

LPD 154 Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten, tussen vaste en variabele kosten toelichten en illustreren met voorbeelden.

LPD 155 De begrippen fabricagekostprijs en verkoopkostprijs verwoorden en illustreren met voorbeelden.

7 BSO

GO! en  OVSG  

 • Project Algemene Vakken (alle richtingen)

DOMEIN PROBLEMEN OPLOSSEN

LPD 19: De leerlingen kunnen zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven.

LPD 20: De leerlingen kunnen bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven.

LPD 21: De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen.

LPD 22: De leerlingen kunnen een planning opmaken en ze uitvoeren.

LPD 23: De leerlingen kunnen bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen.

LPD 24: De leerlingen kunnen het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren.

LPD 25: De leerlingen kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne

DOMEIN WERKEN IN TEAMVERBAND

LPD 26: De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen.

LPD 27: De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing.

LPD 28: De leerlingen kunnen de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren.

LPD 29: De leerlingen kunnen de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel bijsturen.

LPD 30: De leerlingen kunnen over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover communiceren.

LPD 31: De leerlingen kunnen het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen interactievaardigheden.

LPD 32: De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen.

 • Logistiek, studiegebied Handel  (00-2018-006)

Module1: Logistieke keten

LPD 1.1 het begrip “logistiek” omschrijven.

LPD 1.2 het belang van de logistiek voor de economie omschrijven.

LPD 1.3 de evolutie met betrekking tot de rol van de logistiek in de economie met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 2.1 de logistieke keten (aankooplogistiek/inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek en retourlogistiek) schematiseren en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 3.1 de begrippen “inkooplogistiek”/“aankooplogistiek” omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 3.2 bepalende factoren die van invloed zijn op het inkoopproces zoals leverancierskeuze, transportmodi, incoterms, aansprakelijkheid … omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 4.4 het begrip “Just In Time” omschrijven en de invloed op de logistieke keten illustreren.

LPD 5.1 het distributieproces schematisch voorstellen.

LPD 5.2 de verschillende logistieke bedrijven naar soort (distributiecentra, groothandelsbedrijven, groupagecentra, public warehouses, transportbedrijven …) opdelen.

LPD 5.3 het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

Module 3: Logistiek – veldwerk

LPD 1.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 1.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 1.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

VVKSO PROJECT ALGEMENE VAKKEN (alle richtingen)

Leerlijncluster: probleemoplossend denken

LPD 11: Zelfstandig een probleem onderkennen en omschrijven.

LPD 12:  Zelfstandig een probleem analyseren:

 • beïnvloedende factoren achterhalen;
 • beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid rangschikken;
 • relaties tussen de factoren aangeven;

LPD 13: Een gepaste oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren.

LPD 14: De uitvoering, het proces en het resultaat van de gevolgde oplossingsstrategie evalueren, bijsturen en optimaliseren.

LPD 15: Bij het oplossen van een probleemrekening houden metmaatschappelijke en ethische normen zoals:

 • comfort;
 • veiligheid;
 • hygiëne;
 • privacy;
 • solidariteit;
 • respect;

Leerlijncluster: Individueel werk en groepswerk

LPD 16: Om een doel te bereiken, met een team overleggen en onderhandelen over

 • Aanpak
 • Taakverdeling
 • Verantwoordelijkheid

LPD 17: Als teamlid de eigen taken volgens afspraak realiseren.

LPD 18: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat reflecteren.

LPD 19: De eigen bijdrage, de teamwerking, de interactievaardigheden en het groepsresultaat evalueren en bijsturen.

LPD 20: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat verslag uitbrengen.

Module1: Logistieke keten

LPD 1.1 het begrip “logistiek” omschrijven.

LPD 1.2 het belang van de logistiek voor de economie omschrijven.

LPD 1.3 de evolutie met betrekking tot de rol van de logistiek in de economie met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 2.1 de logistieke keten (aankooplogistiek/inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek en retourlogistiek) schematiseren en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 3.1 de begrippen “inkooplogistiek”/“aankooplogistiek” omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 3.2 bepalende factoren die van invloed zijn op het inkoopproces zoals leverancierskeuze, transportmodi, incoterms, aansprakelijkheid … omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 4.4 het begrip “Just In Time” omschrijven en de invloed op de logistieke keten illustreren.

LPD 5.1 het distributieproces schematisch voorstellen.

LPD 5.2 de verschillende logistieke bedrijven naar soort (distributiecentra, groothandelsbedrijven, groupagecentra, public warehouses, transportbedrijven …) opdelen.

LPD 5.3 het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

Module 3: Logistiek – veldwerk

LPD 1.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 1.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 1.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

VVKSO PROJECT ALGEMENE VAKKEN (alle richtingen)

Leerlijncluster: probleemoplossend denken

LPD 11: Zelfstandig een probleem onderkennen en omschrijven.

LPD 12:  Zelfstandig een probleem analyseren:

 • beïnvloedende factoren achterhalen;
 • beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid rangschikken;
 • relaties tussen de factoren aangeven;

LPD 13: Een gepaste oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren.

LPD 14: De uitvoering, het proces en het resultaat van de gevolgde oplossingsstrategie evalueren, bijsturen en optimaliseren.

LPD 15: Bij het oplossen van een probleemrekening houden metmaatschappelijke en ethische normen zoals:

 • comfort;
 • veiligheid;
 • hygiëne;
 • privacy;
 • solidariteit;
 • respect;

Leerlijncluster: Individueel werk en groepswerk

LPD 16: Om een doel te bereiken, met een team overleggen en onderhandelen over

 • Aanpak
 • Taakverdeling
 • Verantwoordelijkheid

LPD 17: Als teamlid de eigen taken volgens afspraak realiseren.

LPD 18: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat reflecteren.

LPD 19: De eigen bijdrage, de teamwerking, de interactievaardigheden en het groepsresultaat evalueren en bijsturen.

LPD 20: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat verslag uitbrengen.