Duurzame bevoorradingsketen | Leerplandoelstellingen

3de graad BSO - Kantoor-Verkoop, Optie Logistiek

GO!

Leerplandoelstellingen Kantoor– Derde graad BSO(GO!): 2008/030 + 2008/031
TV Kantoortechnieken
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten

LPD 1. Inleiding tot de logistiek
1.1. Inleidende begrippen
1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven
Leerlingen krijgen zicht op de gehele logistieke keten: van leverancier van het grondproduct tot bij de klant
1.1.1. Het begrip logistiek omschrijven Leerlingen krijgen zicht op de gehele logistieke keten: van leverancier van het grondproduct tot bij de klant
1.2. Logistiekbedrijven
1.2.1. Logistieke bedrijven onderscheiden van niet-logistieke bedrijven
Leerlingen zien de plaats van het distributiecentrum in deze logistieke keten
1.5. Werken in de logistiek
1.5.3. De logistiek manager
1.5.3.1. De belangrijkste taken van een logistiek manager omschrijven
Leerlingen nemen in deze situatie de rol in als manager en maken strategische beslissingen ivm de goederenstroom om zo te komen tot winstmaximalisatie, beperkte milieu-impact en snelle levertijd naar de klant

TV Toegepaste Economie
Deel B: Bedrijfseconomie
· LPD 3. Ik start goed voorbereid!

LPD 3. Ik start goed voorbereid!
3.1. Waar ga ik verkopen
3.1.2. Ga ik kopen, huren of leasen?
De voor en nadelen afwegen bij het keuzeprobleem: kopen, leasen of huren van een onroerend goed
Leerlingen krijgen keuze tussen verschillende productie-omgevingen (eigen productie, duurzame productie of productie uitbesteden). Ze leren de voor- en nadelen van deze opties (idem distributie-omgeving)
3.2. Welk product ga ik verkopen?
3.2.2.Waar haal ik mijn product vandaan?
Een leveranciersstudie uitvoeren en toelichten
De leerlingen krijgen informatie over de voor- en nadelen van elke leverancier. Aan de hand hiervan dienen ze een keuze te maken

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen

VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tusseneconomische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

OVSG

Leerplandoelstellingen Kantoor– derde graad BSO (OVSG): O/2/2013/355
5.3. TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht
5.3.1. Loopbanen en afdelingen in het bedrijf
· LPD 34. Het begrip logstiek kunnen omschrijven
· LPD 35. Het logistiek proces aan de hand van een voorbeeld kunnen uitleggen.
· LPD 36. De schakels van de logistieke keten in de juiste volgorde kunnen plaatsen
· LPD 45. Voorbeelden van diverse transportmiddelen kunnen geven aan de hand van een transportschema
· LPD 46. Het transport kunnen aanduiden als logistieke schakel
5.3.3. Werken in de detailhandel
· LPD 86. Het begrip bedrijfskolom kunnen toelichten aan de hand van voorbeelden
· LPD 107. De betekenis van eerlijke handel kunnen opzoeken en toelichten (People, Planet, Profit)
Noot: Leerlingen moeten gedurende het spel naast het financieel budget ook rekening houden met een milieu-budget

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tusseneconomische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

KOV

Leerplandoelstellingen Kantoor/Verkoop – derde graad BSO (VVKSO): D/2013/7841/009
Keuzemodule: Logistiek Medewerker
Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan
· LPD 1. De wereld van de logistieke keten verkennen
o 1.1. Het begrip logistiek en de logistieke keten toelichten
o 1.2. de distributielogistiek toelichten en illustreren aan de hand van een schema
o 1.5. het belang van het transport in de logistieke keten toelichten

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

ASO - Economie

GO!

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie – Derde graad ASO (GO!): 2006/042
· Eindtermen
B. Ondernemingen

SET Spel bijdrage
9 Investeringsbeslissingen beoordelen en methodes beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren. Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving.
10 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen. Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie.

D. Onderzoekscompetentie

SET Spel bijdrage
16 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken Leerlingen krijgen in elke fase informatie over de verschillende keuzes. Ze moeten relevante van irrelevant informatie onderscheiden en rekening te houden met de bugdetten (geld, levertijd & milieu-impact)

· Leerplandoelstellingen Micro- en Macro-Economie
LPD 9. Internationale Economische Relaties

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
9.2 Handels- en betalingsbalans: verstoringen en herstel Leerlingen moeten in de eerste fase een keuze maken tussen een nationale, Europese of Chinese leverancier. Hier krijgen ze een notie mee van welke belemmeringen hier kunnen meespelen

· Leerplandoelstellingen Bedrijfsbeleid
LPD 1.: Situering van onderneming en bedrijf

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
1.3 Aantonen dat naast het winstprincipe een onderneming ook veranwoordelijkheidsopdracht heeft mbt zorg voor het milieu, klantgerichtheid en welbevinden van de werknemer Leerlingen moeten naast het financiële budget ook rekening houden met de levertijd (klantgerichtheid) en een milieu-budget
1.4 Aantonen dat ondernemingen ook andere doelstellingen kunnen nastreven zoals ethisch en duurzaam ondernemen Leerlingen moeten naast het financiële budget ook rekening houden met de levertijd (klantgerichtheid) en een milieu-budget

LPD 4: Financiering

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
4.3 Aan de hand van een concreet voorbeeld een investeringsbeslissing motiveren Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

OVSG

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie – Derde graad ASO (OVSG): O/2/2006/298
· Eindtermen
B. Ondernemingen

SET Spel bijdrage
9 Investeringsbeslissingen beoordelen en methodes beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving
10 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie

D. Onderzoekscompetentie

SET Spel bijdrage
16 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken Leerlingen krijgen in elke fase informatie over de verschillende keuzes. Ze moeten relevante van irrelevant informatie onderscheiden en rekening te houden met de bugdetten (geld, levertijd & milieu-impact)

· Leerplandoelstellingen Bedrijfswetenschappen

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
27 Methodes kunnen beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren Leerlingen leren rekening houden met het budget. Ze krijgen informatie over manieren waarop ze bepaalde besparingen kunnen doen en de voor- en nadelen hiervan
30 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

KOV

Eindtermen/Leerplandoelstellingen Economie – Derde graad ASO (VVKSO): D/2006/0279/051
· Eindtermen
B. Ondernemingen

SET Spel bijdrage
9 Investeringsbeslissingen beoordelen en methodes beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren Leerlingen krijgen zicht op de hele keten van het logistieke proces: van de leverancier van het grondproduct tot aan de klant. Ze moeten als ‘manager’ beslissingen nemen of ze bepaalde investeringen doen of niet mbt productie- en distributie-omgeving
10 Aan de hand van de marketingmix aangeven, hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen Leerlingen leren in dit spel dat een organisatie zich op verschillende manieren kan profileren: een winstgevende organisatie, een snelle levertijd en/of een groene organisatie

D. Onderzoekscompetentie

SET Spel bijdrage
16 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken Leerlingen krijgen in elke fase informatie over de verschillende keuzes. Ze moeten relevante van irrelevant informatie onderscheiden en rekening te houden met de bugdetten (geld, levertijd & milieu-impact)

· Leerplandoelstellingen Algemene Economie
LPD 8. Internationale Economische Betrekkingen

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
8.2 Handelsbelemmeringen Leerlingen moeten in de eerste fase een keuze maken tussen een nationale, Europese of Chinese leverancier. Hier krijgen ze een notie mee van welke belemmeringen hier kunnen meespelen

· Leerplandoelstellingen Bedrijfswetenschappen
LPD 2: Ondernemen is toegevoegde waarde creëren

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
2.1 Toegevoegde waarde Leerlingen leren de verschillende stappen die een product doormaakt. In elk van deze stappen wordt er toegevoegde waarde gecreëerd
2.2 Tegen welke prijs verkopen?: Hoe kan men kosten beheersen? Leerlingen leren rekening houden met het budget. Ze krijgen informatie over manieren waarop ze bepaalde besparingen kunnen doen en de voor- en nadelen hiervan

LPD 4: Ondernemen is toegevoegde waarde verdelen

Leerplandoelstellingen Spel bijdrage
4.2 Vergelijking verdeling in een shareholders- en een stakeholdersmodel (sociale verantwoordelijkheid, ecologische verantwoordelijkheid, …) Leerlingen moeten gedurende het spel ook rekening houden met een milieu-budget

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 4.2.: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
· VOET 5.2.: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties
· VOET 6.6.: De leerlingen geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

TSO - Handel

GO!

Leerplandoelstellingen Handel – derde graad TSO (Go!): 2008/063
Logistiek en Distributie
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
• LPD 1. Inleiding tot de logistiek
o 1.4. werken in de logistiek
§1.4.1. De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
• LPD 2. Het magazijn
o 2.2. De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
o 2.3. Verschillende vormen van locatiesystemen onderscheiden
o 2.4. Regels voor veiligheid en hygiëne opzoeken en toelichten
• LPD 5. Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
o 4.2. De orderverzameling in het magazijn omschrijven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
• VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
• VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
• VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen