Documentenstroom | Leerplandoelstellingen

BSO Kantoor - Derde graad

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2008/030)

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten

 • LPD 2.4.2 De documentenstroom schetsen die ontstaat als gevolg van een goederenstroom
 • LPD 3.2.1 Aan de hand van een intern bestelformulier een bestelbon opmaken
 • LPD 4.1.3 Een magazijnopdrachtenbon opmaken
 • LPD 4.2.1 De orderverzameling in het magazijn omschrijven
 • LPD 4.2.4 Enkele transportdocumenten herkennen, hun functie toelichten en enkele transportdocumenten die door de onderneming zelf moeten worden aangemaakt, opstellen
 • LPD 5.1 De doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 5.2 In samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 5.3 Verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 5.4 De didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

OVSG(0/2/2013/355)

 • LPD 16 De taken van een administratief inkoopmedewerker kunnen omschrijven en bespreken in de klas
 • LPD 18 De taken van een bediende in de boekhouding kunnen omschrijven en bespreken
 • LPD 38 De meest gangbare transportdocumenten kunnen opzoeken, benoemen en hun functie kunnen bespreken
 • LPD 57 Procentberekeningen handig kunnen toepassen
 • LPD 163 Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken
 • LPD 168 Leveringsbon en vrachtbrief kunnen opstellen
 • LPD 170 Aan de hand van de bestelbon, de leveringsbon en de catalogus de magazijnopdrachtenbon kunnen controleren
 • LPD 172 De verschillende btw-tarieven van de goederen en diensten kunnen opzoeken en toepassen in een factuur
 • LPD 173 Een verkoopfactuur en creditnota kunnen berekenen en opmaken, rekening houdend met handelskortingen, kosten, financiële korting en gewaarborgde verpakking
 • LPD 183 De orderbevestiging, vrachtbrief, pakbon en factuur achtereenvolgens kunnen controleren

KOV (2013/7841/009) basismodule Kantoor bso: administratief medewerker

Competentie 2: Als administratief medewerker zelfstandig ondersteunende boekhoudkundige taken en administratie uitvoeren

 • LPD 14 Courante (internationale) handelsdocumenten nauwkeurig opstellen en verwerken:
  • LPD 14.1 Opstellen van uitgaande offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, uitgaande facturen en creditnota’s in het Nederlands en twee vreemde talen
  • LPD 14.2 Analyseren en controleren van ingaande offerte, orderbevestiging, leveringsbon en ingaande facturen en creditnota’s

KOV (2013/7841/009) basismodule BSO Verkoop: Retailmedewerker

 • LPD 1.2 De controle van de goederen (food en/of non-food) en van de leveringsdocumenten toelichten en uitvoeren

KOV (2013/7841/009) Keuzemodule logistiek medewerker

Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken

 • LPD 5.1 De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
 • LPD 6.3 De transportdocumenten toelichten

Competentie 3: Als logistiek medewerker zelfstandig de voorraadadministratie bijwerken

 • LPD 9 De voorraadadministratie manueel en met behulp van software bijwerken op basis van de goederen- en documentenstroom in het magazijn

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 5:Politiek-juridische samenleving

 • 5: Lln tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid
 • 6: Lln erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel
 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

LEREN LEREN:

 • 1: De leerlingen werken systematisch
 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten

TSO Handel - Derde graad

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2008/063)

Logistiek en distributie

 • LPD 1.1.1 Het begrip logistiek omschrijven
 • LPD 1.4.2.1 De belangrijkste taken van een logistiek bediende (= beheren van de goederenstroom) omschrijven
 • LPD 1.4.3.1 De belangrijkste taken van een logistiek manager (= besturen van de goederenstroom) omschrijven
 • LPD 2.2.2 De documentenstroom schetsen die ontstaat als gevolg van een goederenstroom
 • LPD 2.3.1 Verschillende gangensystemen herkennen en een keuze verantwoorden
 • LPD 2.3.2 Verschillende vormen van stapeling herkennen en een keuze verantwoorden
 • LPD 3.1.2 Een intern bestelformulier opmaken
 • LPD 3.2.1 Aan de hand van een intern bestelformulier een bestelbon opmaken
 • LPD 5.1.1 Binnenkomende orders administratief verwerken
 • LPD 5.1.3 Een magazijnopdrachtbon opmaken
 • LPD 5.2.3.5 Enkele transportdocumenten herkennen, hun functie toelichten en enkele transportdocumenten die door de onderneming zelf moeten worden aangemaakt, opstellen
 • LPD 7.1 De doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 7.2 In samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 7.3 Verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 7.4 De didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG (0/2/2014/313)

 • LPD 65 Aan de hand van documenten de goederen- en documentenstroom voor de aankoop en de verkoop kunnen voorstellen
 • LPD 72 De elementen op een aankoopdocument kunnen omschrijven en het factuurbedrag kunnen controleren
 • LPD 79 Een factuur en een creditnota voor een klant kunnen opstellen en berekenen

KOV (2017/13.758/005)

 • LPD 181 Aantonen met behulp van een voorbeeld dat de btw een belasting is over de toegevoegde waarde en tevens een verbruiksbelasting is
 • LPD 188 Het gebruik van de CMR bij intracommunautaire handel toelichten aan de hand van een voorbeeld
 • LPD 189 Het gebruik van de belangrijkste documenten bij internationale handel met derdelanden toelichten aan de hand van een voorbeeld
 • LPD 193 De elementen bij een aankoopverrichting benoemen en berekenen
 • LPD 200 Een bestaand verkoopcontract analyseren, verklaren, toelichten en beoordelen.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 5:Politiek-juridische samenleving

 • 5: Lln tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid
 • 6: Lln erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel
 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

LEREN LEREN:

 • 1: De leerlingen werken systematisch
 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten

7 BSO

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! Kantooradministratie en gegevensbeheer (2011/034)

 • Competentie 6: De leerlingen kunnen noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen
 • Competentie 7: De leerlingen kunnen de specifieke taken van een administratief medewerker, gebruik makend van het Nederlands en twee moderne vreemde talen, uitvoeren (Keuzemogelijkheid 1: context “algemeen bediende”)

Go! en OVSG: LOGISTIEK 2018/006

Algemene doelstellingen:

 • Accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien
 • Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om hun competentie te verbreden en te verdiepen
 • Resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken
 • Zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken
 • Zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te werken
 • Zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen

Module 1: Logistieke keten

 • 2: De logistieke keten
 • 2.2: De interne en externe documentenstroom schematisch weergeven
 • 2.3: De documentenstroom aan de logistieke keten linken

Module 2: Praktisch magazijnbeheer

 • 3: Documenten- en goederenstroom
 • 3.1 De documenten- en goederenstroom van inslag tot uitslag schematiseren en de gebruikte documenten in dit schema situeren
 • 3.2 Aan de hand van een praktijkgerichte opdracht de documenten van inslag tot uitslag met grote nauwkeurigheid hanteren

Module 3: Logistiek – veldwerk

 • 1: Veldwerk Logistiek
  • de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
  • in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
  • verslag over de didactische uitstap uitbrengen
  • de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

OVSG 2010/005 Kantooradministratie en gegevensbeheer

 • LPD 45. De producten kunnen bestellen en de bestelling kunnen opvolgen
 • LPD 46. Een offerte kunnen ontwerpen
 • LPD 50. De betalingen en inningen kunnen opvolgen
 • LPD 51. De belangrijkste betalingsdocumenten kunnen gebruiken
 • LPD 60. De verkoopprijs kunnen berekenen
 • LPD 76. De verkoopfacturen en de creditnota’s kunnen berekenen.

KOV Project Algemene Vakken 2014/7841/034

 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vinden en selecteren uit:
  • diverse tekstsoorten
  • beeldmateriaal
  • ICT-bronnen en ICT-toepassingen
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten
 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie kritisch beoordelen:
  • essentie uit schriftelijk materiaal
  • essentie uit mondeling materiaal
  • essentie uit beeldmateriaal
  • essentie uit ICT-bronnen
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten
 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vergelijken en integreren:
  • essentie uit schriftelijk materiaal
  • essentie uit mondeling materiaal
  • essentie uit beeldmateriaal
  • essentie uit ICT-bronnen
  • essentie uit twee of meer computerprogramma’s
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten.
 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vergelijken en integreren:
  • essentie uit schriftelijk materiaal
  • essentie uit mondeling materiaal
  • essentie uit beeldmateriaal
  • essentie uit ICT-bronnen
  • essentie uit twee of meer computerprogramma’s
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten
 • Beknopt en duidelijk rapporteren:
  • mondeling
  • schriftelijk
  • grafisch
 • Bij het luisteren en het lezen, indien nodig, volgende strategieën inzetten:
  • gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal;
  • gebruik maken van de context
  • vragen om iets te herhalen
  • het leesdoel bepalen
  • onduidelijke passages opnieuw lezen
  • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden
  • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 5:Politiek-juridische samenleving

 • 5: Lln tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid
 • 6: Lln erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel
 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

LEREN LEREN:

 • 1: De leerlingen werken systematisch
 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten.