Documentenstroom | Leerplandoelstellingen

3de graad BSO Kantoor

GO!

Leerplandoelstellingen 3de graad BSO-Kantoor (Go!): 2008/030
TV Kantoortechnieken 2008/030
Administratieve verwerking van de logistieke keten
· LPD 1 – Inleiding tot de logistiek

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
1.1 1.1.1 Het begrip logistiek omschrijven Leerlingen leggen de link met het bedrijf en logistiek. Om je product tot bij de klant te krijgen, is er logistiek nodig
1.5 Werken in de logistiek Leerlingen sommen de verschillende beroepen op in een bedrijf

· LPD 2 – Het magazijn

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
2.4 De goederenbehandeling
2.4.2 de documentenstroom schetsen die ontstaat als gevolg van een goederenstroom
Leerlingen maken de documentenstroom van de verschillende documenten die ze tijdens het spel verdiend hebben

OVSG
Leerplandoelstellingen 3de graad BSO-Kantoor (OVSG) – O/2/2010/001
Deel 1: In de klas
· LPD 37 – De vervoersdocumenten kunnen invullen, lezen en controleren.
· LPD 42 – Een verzendlabel kunnen invullen.
Deel 2: Op de werkplek
· LPD 81 – De verzendlabels kunnen aanbrengen

KOV

Leerplandoelstellingen 3de graad BSO-Kantoor (VVKSO): D/2013/7841/009
Kantoor/verkoop: Administratief medewerker (basismodule)
· LPD 2 – Op een klantvriendelijke manier telefoneren in het Nederlands, Frans en Engels

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
2.1 De telefoon opnemen, doorverbinden of zelf beantwoorden A.d.h.v. een telefoongesprek vullen de leerlingen een bestelbon in
2.3 Behandelen van klachten De bestelling van de klant is niet doorgekomen. De leerling behandelt de bestelling

· LPD 14 – Courante (internationale) handelsdocumenten nauwkeurig opstellen en verwerken

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
14.1 Opstellen van uitgaande offerte, orderbevestiging, leveringsbron en ingaande facturen Leerlingen doorlopen vier functies in het bedrijf. Telkens vullen zij een belangrijk handelsdocument in
14.2 Analyseren en controleren van ingaande offerte, orderbevestiging, leveringsbron en ingaande facturen Leerlingen controleren de documenten die ze invullen

Kantoor/verkoop: Retailmedewerken (basismodule)
· LPD 1 – binnen de context van de retail de goederenontvangst op zelfstandige wijze uitvoeren en de geleverde goederen controleren

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
1.2 De controle van de goederen en van de leveringsdocumenten toelichten en uitvoeren Leerlingen kunnen de documenten die beschikbaar zijn binnen de documentenstroom toelichten

Kantoor/verkoop: logistiek medewerker (keuzemodule)
· LPD 1 – de wereld van de logistieke keten toelichten

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
1.1 Het begrip logistiek en de logistieke keten toelichten Leerlingen leggen de link met het bedrijf en logistiek. Om je product tot bij de klant te krijgen, is er logistiek nodig
1.6 De beroepen in de logistiek toelichten Leerlingen sommen de verschillende beroepen op in een bedrijf

· LPD 6: de goederen verzendklaar maken

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
6.3 De transportdocumenten toelichten Leerlingen vullen het CMR-document in a.d.h.v. een animatiefimpje
1.6 De beroepen in de logistiek toelichten Leerlingen sommen de verschillende beroepen op in een bedrijf

LPD 9: de voorraadadministratie manueel en met behulp van software bijwerken op basis van de goederen- en documentenstroom in het magazijn

3de graad TSO Handel

GO!

Leerplandoelstellingen 3de graad TSO Handel (GO!): 2008/063
· LPD 1 – Situering

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
1.1 1.1.1 Het begrip logistiek omschrijven Leerlingen leggen de link met het bedrijf en logistiek. Om je product tot bij de klant te krijgen, is er logistiek nodig
1.5 Werken in de logistiek
1.5.3 De belangrijke competenties en taken van een logistieke bediende omschrijven
Leerlingen leren de verschillende beroepen in een bedrijf. Ze omschrijven de functies

· LPD 2– Het magazijn

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
2.1 Goederenbehandeling
2.2.2 Documentenstroom
Leerlingen maken de documentenstroom van de verschillende documenten die ze tijdens het spel verdiend hebben

· LPD 5 – Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
5.1 Werkzaamheden in de verkoopafdeling
5.1.1 Binnenkomende ordes administratief verwerken 5.1.3 Een magazijnopdrachtbon maken
5.2 Werkzaamheden in het magazijn
5.2.3 Verzending van goederen: enkele transportdocumenten herkennen, hun functie toelichten en opstellen
Leerlingen vullen het CMR-document in a.d.h.v. een animatiefilmpje

KOV

Leerplandoelstellingen 3de graad TSO – handel (VVKSO): D/2013/7841/014
· LPD 168 – Mondelinge en schriftelijke communicatie uitvoeren in het kader van een verkoopverrichting
· LPD 170 – Een offerte opstellen op vraag van een klant
· LPD 178 – De voorraadadministratie bijhouden aan de hand van een boekhoudpakket
· LPD 224 – Het gebruik van de CMR bij intracommunautaire handel toelichten a.d.h.v. een voorbeeld
· LPD 225 – Het gebruik van de belangrijkste documenten bij de internationale handel met derdelanden toelichten a.d.h.v. een voorbeeld

7 BSO Logistiek

GO!

Leerplandoelstellingen 7de jaar BSO-Logistiek (Go!): – 2011/035
Module 1: Logistieke keten
· LPD 1 – Inleiding

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
1.1 Het begrip logistiek omschrijven Leerlingen leggen de link met het bedrijf en logistiek. Om je product tot bij de klant te krijgen, is er logistiek nodig

· LPD 2 – De logistieke keten

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
2.1 De logistieke keten schematiseren en met concrete voorbeelden illustreren Leerlingen maken de documentenstroom van de verschillende documenten die ze tijdens het spel verdiend hebben

Module 2: Praktisch magazijnbeheer
· LPD 1: Werken in de logistiek

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
3.1 De documenten- en goederenstroom van inslag tot uitslag schematiseren Leerlingen maken de documentenstroom van de verschillende documenten die ze tijdens het spel verdiend hebben
3.2 Aan de hand van een praktijkgericht opdracht de documenten van inslag tot uitslag met grote nauwkeurigheid hanteren Leerlingen maken de documentenstroom van de verschillende documenten die ze tijdens het spel verdiend hebben

Module 4: Internationaal transport
· LPD 1 – Internationaal transport: inleiding

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
1.4 Verschillende facturen herkennen, de betekenis van deze documenten aangeven en hieruit relevante informatie halen Leerlingen vullen de factuur verder in. Dit doen ze door eerst grondig de factuur te analyseren

· LPD 2 – Transportmogelijkheden

Leerplandoelstellingen Leerinhoud
2.3 Vervoer over landEen CMR vrachtbrief herkennen, de betekenis van dit document aangeven en hieruit relevante informatie afleiden Leerlingen vullen a.d.h.v. een animatiefilmpje het CMR-document in

OVSG

Leerplandoelstellingen 7de jaar BSO-Kantoor (OVSG): O/2/2014/313
· LPD 65 – Aan de hand van documenten de goederen- en documenten stroom voor de aankoop en de verkoop kunnen voorstellen
· LPD 72 – De elementen op een aankoopdocument kunnen omschrijven
· LPD 110 – Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete voorbeelden van bedrijven
· LPD 111 – Verschillende beroepen in de logistieke sector kunnen toelichten
· LPD 126 – Het belang van documenten bij internationale handel kunnen toelichten
· LPD 127 – Documenten in verband met internationale handel kunnen herkennen