Distributienetwerk | Speldetail

Doel:

  • Leerlingen maken stapsgewijs strategische keuzes voor de implementatie van een doeltreffend distributienetwerk en verantwoorden die: marktanalyse, locatiekeuze, dimensies, uitrusting en bemanning van een distributiecentrum, berekenen en interpreteren van financiële resultaten, change management (e-commerce, nieuwe markten/regels)…
  • De studieopdracht start met een inspirerende probleemstelling en verloopt dan in vier tot zes rondes van een half uur elk: (1) marktanalyse, (2) locatiekeuze, (3) dimensioneren van distributiecentrum, (4) financiële resultaten, (5) opstarten van e-commerce en (6) uitbreiden naar nieuwe geografische markten. Desgewenst wordt na elke ronde kort een praktijkvoorbeeld gegeven in de vorm van een filmpje of een kort spel. Bv: ontwerp een logo of slogan voor XuXu.
  • De studieopdracht hanteert levensechte feiten en realistische cijfers en is geïnspireerd op de uitdaging waarvoor Nike stond in de jaren ’90. Nike opteerde voor distributie vanuit één modern distributiecentrum in Laakdal, dat intussen het grootste DC in Europa is.

Grootte van de groep:
van 8 tot 16 leerlingen, de leerlingen werken per 2

Duur van het spel:
2,5 tot 3,5 uur – ± een half uur per ronde, het spel is modulair opgebouwd uit 4 basismodules en 2 optionele modules

Speluitleg:
– Ronde 1: Leerlingen brengen de Europese markt in kaart, waarbij ze prioritaire markten identificeren én kwantificeren. Dat doen ze aan de hand van demografische feiten én een marktstudie. Resultaat is een concrete verkoops-prognose per land, uitgedrukt in volume en omzet, uitgaand van een marktaandeel van 20%
– Ronde 2: De leerlingen vergelijken kritisch zes potentiële locaties voor een centraal distributiecentrum. Daarbij wordt gekeken naar nabijheid van containerhavens, toegankelijkheid, afstanden tot de voornaamste markten, huurprijzen, beschikbaarheid van geschoold personeel etc. De leerlingen verdedigen dan mondeling hun keuze.
– Ronde 3: Leerlingen analyseren de goederenstromen in een distributiecentrum: ontvangst van goederen, inslag, opslag, uitslag, verpakken, verschepen. Ze dimensioneren de ruimtes en de hard- en software die gebruikt worden in een modern distributiecentrum: los/laadzone, gebouwen, mobiele uitrusting, rekken, transportband, sorteerinstallatie, pakstation, computersysteem (WMS/TMS), barcode scanner, label printer… De leerlingen bepalen daaruit de jaarlijkse kosten (capex, opex, vast/variabel, direct/indirect), die de input vormen voor ronde 4.
– Ronde 4: De leerlingen brengen alle kosten, inkomsten en winstcijfers overzichtelijk samen in een financiële resultatentabel. Ze maken dan een kritische financiële analyse: hoe winstgevend is elke regio? waar gaat het geld naar toe? waar is er ruimte voor verbetering? …
– Ronde 5 (optioneel): Nu het sportschoeisel in de winkelrekken ligt en de merknaam XuXu bekend is in de voornaamste doelmarkten wordt de distributieketen uitgebreid met online shopping. De leerlingen analyseren welke markten daarvoor prioritair in aanmerking komen en bepalen de operationele en financiële implicaties. Ze ervaren dat e-commerce flink druk zet op de distributieketen én kost: korte levertijden, kleine ordervolumes, diversiteit aan leveradressen, groot aandeel van retourzendingen… De leerlingen bepalen in welke topmarkten een lokaal sateliet-DC aangewezen is om de meest populaire producten (‘fast runners’) snel en efficiënt te leveren.
– Ronde 6 (optioneel): De economische groei in Zuid- en Oost-Europa noopt XuXu om nu ook die markten aan te boren. Tegelijk introduceert de Europese Unie een CO2-taks, die een significante impact heeft op de inkomende en uitgaande vervoers-kosten. De leerlingen evalueren de impact van die nieuwe markten en CO2-taks op het distributienetwerk. Voldoet het centrale DC nog? Is het rendabel om regionale DC’s op te zetten? Maken extra DC’s ons meer risicobestendig?