Distributienetwerk | Speldetail

Doel:

 • Leerlingen maken stapsgewijs strategische keuzes voor de implementatie van een doeltreffend distributienetwerk. De studieopdracht hanteert levensechte feiten en realistische cijfers en is geïnspireerd op de uitdaging waarvoor Nike stond in de jaren ’90. Nike opteerde voor distributie vanuit één modern distributiecentrum in Laakdal, dat intussen een van de grootste in Europa is.
 • De studieopdracht start met een inspirerende probleemstelling en verloopt dan in zes rondes van 10 minuten elk:
  • (1) marktanalyse,
  • (2) locatiekeuze,
  • (3) bevoorrading met containers via zeehaven,
  • (4) verschepen naar klanten,
  • (5) dimensies, uitrusting en bemanning van een distributiecentrum, en
  • (6) berekenen en interpreteren van financiële resultaten.

Grootte van de groep:
van 6 tot 8 leerlingen, de leerlingen werken per 2.

Duur van het spel:
Een uur.

Speluitleg:
– Ronde (1): De leerlingen brengen de Europese markt in kaart, waarbij ze prioritaire markten identificeren én kwantificeren. Dat doen ze aan de hand van demografische feiten en visualisatie op een kaart van Europa. Resultaat is een concrete verkoopsprognose per land, uitgedrukt in verkoopsvolume, uitgaand van een marktaandeel van 20%.
– Ronde (2): De leerlingen vergelijken kritisch de potentiële locaties voor een centraal distributiecentrum. Daarbij wordt gekeken naar nabijheid van containerhavens, toegankelijkheid, afstanden tot de voornaamste markten, huurprijzen, beschikbaarheid van geschoold personeel etc. De leerlingen verdedigen dan mondeling hun keuze.
– Ronde (3): De leerlingen gaan dieper in op de bevoorrading van het distributiecentrum vanuit de meest nabije containerhaven. Ze berekenen om hoeveel containers het gaat per jaar en per werkdag en ze berekenen de totale inkomende vervoerskost.
– Ronde (4): De leerlingen berekenen en visualiseren de vervoersstromen van het distributiecentrum naar de doelmarkten in Europa. Ze berekenen om hoeveel vrachtwagens het gaat per jaar en per regio en ze berekenen de totale uitgaande vervoerskost.
– Ronde (5): De leerlingen analyseren de goederenstromen in een distributiecentrum: ontvangst van goederen, inslag, opslag, uitslag, verpakken, verschepen. Ze dimensioneren de ruimtes en maken kennis met de hard- en software die gebruikt worden in een modern distributiecentrum: los/laadzone, gebouwen, mobiele uitrusting, rekken, transportband, sorteerinstallatie, pakstation, computersysteem (WMS/TMS), barcode scanner, label printer… De leerlingen bepalen daaruit de jaarlijkse kosten (capex, opex, vast/variabel, direct/indirect), die mede de input vormen voor ronde 6.
– Ronde (6): De leerlingen brengen alle kosten van het distributienetwerk overzichtelijk samen in een tabel en piechart. Ze maken dan een kritische financiële analyse: hoe winstgevend is elke regio? waar gaat het geld naar toe? waar is er ruimte voor verbetering? …