Circulaire economie | Speldetail

Spelomschrijving:

Het splinternieuwe leerspel Circulaire Economie werd ontworpen door een educatieve masterstudent van de Universiteit Antwerpen.

De Stad Antwerpen wilt iets constructiefs doen met de vele zwerffietsen die de stad ontsieren. Ze doet daarom een beroep op jullie om creatieve ideeën uit te werken onder het motto ‘elk probleem is een opportuniteit’. Dragen jullie zo actief bij aan het pilootproject ‘circulaire stad’?

Concreet wordt aan jullie gevraagd om in groepjes van twee “out of the box” drie vragen te beantwoorden:

 1. Wat zinvols kunnen we doen met al die zwerffietsen in de stad?
 2. Vermoedelijk staan er nog veel meer ongebruikte fietsen bij particulieren of bedrijven thuis.
  Hoe kunnen we het brede publiek sensibiliseren om deze fietsen in te leveren?
 3. Hoe kunnen we voortaan voorkomen dat bruikbare fietsen degraderen tot verwaarloosde zwerffietsen?

De Stad Antwerpen vraagt jullie om een oplossing te bedenken die kadert binnen de 3 P’s (People-Planet-Profit), met extra aandacht voor de circulaire economie.

Hoog tijd aan de slag te gaan, dus. Succes!

Doel:

 • leerlingen maken kennis met de negen pijlers van circulaire economie en passen dat toe in een concreet project
 • leerlingen worden bewust van het economisch potentieel van producten aan het einde van hun (eerste) leven
 • leerlingen brainstormen “out of the box” en werken hun ideeën concreet uit tot een conceptvoorstel
 • leerlingen leren een conceptvoorstel voor een live publiek motiveren in een overtuigende “sales pitch”
 • leerlingen beoordelen een conceptvoorstel in termen van “3P” (people, planet, profit)
 • leerlingen maken een kostenraming en werken een verdienmodel uit

Grootte van de groep:

 • 6 tot 8 leerlingen, die werken in groepjes van 2

Duur van het spel:

 • 80-100 minuten

Speluitleg:

Inleiding (15’):

 • De spelbegeleider legt de transitie uit van lineaire economie naar recycling economie en uiteindelijk circulaire economie.
 • De spelbegeleider schetst kort de negen pijlers van circulaire economie en illustreert ze met visueel pakkende voorbeelden.
 • De spelbegeleider stelt het pilootproject “circulaire stad” voor en formuleert de probleemstelling “zwerffietsen”.

Stap 1: Hergebruik van zwerffietsen in een “3P” kader (people, planet, profit) (30’)

 • De leerlingen brainstormen per twee over stap 1, nl. zinvol gebruik van de duizenden zwerffietsen in de stad Antwerpen.
 • Elk duo presenteert kort mondeling zijn “out of the box” ideeën voor stap 1 en antwoordt op vragen van het publiek en de spelbegeleider. Elk duo kiest zijn “beste” idee voor verdere uitwerking.
 • Elk duo geeft zijn “beste” idee een “catchy” naam en werkt het uit tot een concreet business concept en motiveert dat in termen van 3P.
 • Elk duo presenteert zijn businessconcept incl. 3P termen en antwoordt op vragen van het publiek en de spelbegeleider.

Stap 2: Sensibiliseringscampagne om niet gebruikte fietsen in te leveren (15’)

 • De leerlingen brainstormen per twee over stap 2, nl. een sensibiliseringscampagne om niet gebruikte fietsen in te leveren.
 • Elk duo presenteert mondeling zijn “out of the box” ideeën voor stap 2 en antwoordt op vragen van het publiek en de spelbegeleider.

Stap 3: Proactief beleid om te voorkomen dat fietsen degraderen tot zwerffietsen (15’)

 • De leerlingen brainstormen per twee over stap 3, nl. een proactief beleid om te voorkomen dat fietsen degraderen tot zwerffietsen.
 • Elk duo presenteert mondeling zijn “out of the box” ideeën voor stap 3 en antwoordt op vragen van het publiek en de begeleider.

Optioneel: Kostenraming en verdienmodel (20’)

 • De leerlingen maken per twee een kostenraming van hun business concept, de sensibiliseringscampagne en het preventiebeleid.
 • De leerlingen bedenken per twee een verdienmodel voor hun “beste” business concept.
 • Elk duo presenteert mondeling zijn kostenraming en verdienmodel en antwoordt op vragen van het publiek en de spelbegeleider.

Afronding (5’):

 • De spelbegeleider overloopt het doorlopen proces: ideeën genereren -> presenteren en motiveren –> uitwerken tot business concept –> verbreden naar sensibilisering en preventie -> uitwerken van een verdienmodel.

Vervolgopdracht: Ondernemingsplan (optioneel):

 • Desgewenst kan de leerkracht nadien op school de leerlingen een ondernemingsplan voor hun businessconcept laten uitwerken en ‘pitchen’ voor een groep stakeholders.