Bevoorrading groentewinkels | Leerplandoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2008/030)

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten:

 • LPD 1.5.1.1 De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
 • LPD 2.2 Het belang van de magazijnafdeling illustreren
 • LPD 2.4.1 De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
 • LPD 2.5.2 enkele vormen van stapeling (opslagsysteem) herkennen en voor- en nadelen van deze vormen van stapeling illustreren.
 • LPD 2.5.5 Enkele vormen van locatiesystemen herkennen
 • LPD 2.6 Enkele regels voor veiligheid en hygiëne in het magazijn opzoeken en toelichten
 • LPD 4.2.1. De orderverzameling in het magazijn omschrijven
 • LPD 5.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 5.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 5.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 5.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG (0/2/2013/355)

TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht:

 • LPD 33 De taken van een logistiek bediende kunnen omschrijven en bespreken.
 • LPD 106.: De verkochte voorraad kunnen controleren en terug kunnen aanvullen.
 • LPD 163: Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken

KOV (D/2013/7541/009)

Basismodule: Kantoor/Verkoop: Retailmedewerker

Competentie 1: Als Retailmedewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel

 • LPD 2 Goederen op een ergonomisch verantwoorde en veilige manier zelfstandig opslaan in de voorraadruimte.

Keuzemodule: Logistiek Medewerker

Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan

 • LPD 3 De goederen opslaan op de juiste locatie in het magazijn.
 • LPD 4 Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van de goederen.

Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken

 • LPD 5. De goederen verzamelen (orderpicking):
  • 5.1. De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
  • 5.2. Één dimensionale orderverzamelsystemen toelichten
  • 5.5. Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
 • LPD 6. De goederen verzendklaar maken
  • 6.1. De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen
 • LPD 7. Veilig en professioneel werken bij het laden van de goederen

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid:

 • 4: nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.