Bevoorrading groentewinkels | Leerplandoelstellingen

3de Graad BSO Kantoor

GO!

Leerplandoelstellingen Kantoor – derde graad BSO (Go!): 2008/030
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
· LPD 1. Inleiding tot de logistiek
o 1.5. werken in de logistiek
§ 1.5.1. De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
· LPD 2. Het magazijn
o 2.2. Het belang van de magazijnafdeling illustreren
o 2.4. Goederenbehandeling
§ De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
§ De documentenstroom schetsen die ontstaat als gevolg van een goederenstroom
· LPD 3. Werkzaamheden in verband met binnenkomende goederen (inslag)
o Het begrip minimumvoorraad omschrijven en toelichten hoe het bereiken van de minimumvoorraad wordt vastgesteld
· LPD 4. Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
o 4.2.1. De orderverzameling in het magazijn omschrijven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

OVSG

Leerplandoelstellingen Kantoor– derde graad BSO (OVSG): O/2/2013/355
TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht
5.3.3. Werken in de detailhandel
· LPD 71.: Een traditioneel en modern verkoopsgesprek kunnen voeren.
· LPD 91.: Aan de hand van voorbeelden de verschillende distributiekanalen kunnen toelichten
· LPD 106.: De verkochte voorraad kunnen controleren en terug kunnen aanvullen.
· LPD 109.: Het werk spontaan kunnen verdelen
5.3.4. Het virtueel Kantoor
· LPD 161.: Binnenkomende orders kunnen nakijken en verwerken
· LPD 163: Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken
· LPD 176.: Kunnen toelichten dat deze dienst nauw samenwerkt met de dienst voorraadbeheer

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

KOV

Leerplandoelstellingen Kantoor/Verkoop – derde graad BSO (VVKSO): D/2013/7841/009
Basismodule Kantoor/Verkoop: Retailmedewerker
Competentie 1: Als Retailmedewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel
· LPD 2. De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen en bestellingen plaatsen
Keuzemodule: Logistiek Medewerker
Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan
· LPD 1. Het begrip logistiek en de logistieke keten verkennen
o 1.1. Het begrip logistiek en de logistieke keten toelichten
· LPD 2. De goederen ontvangen, lossen en controleren
Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken.
· LPD 5. De goederen verzamelen (orderpicking)
o 5.1. De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
o 5.5. Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
o 5.6. Aangeven hoe te handelen bij voorraadtekorten en beschadigde artikelen

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

3de Graad TSO Handel

Go!

Leerplandoelstellingen Handel – derde graad TSO (Go!): 2008/063
Logistiek en Distributie
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
· LPD 1. Inleiding tot de logistiek
o 1.4. werken in de logistiek
§ 1.4.1. De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven.
· LPD 2. Het magazijn
o 2.2. Goederenbehandeling
§ De fasen in de goederenbehandeling onderscheiden
§ De documetnestroom schetsen die ontstaat als gevolg van een goederenstroom
· LPD 5. Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
o 5.1. binnenkomende orders administratief verwerken
o 5.2. De orderverzameling in het magazijn omschrijven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

7 BSO Logistiek

GO!

Leerplandoelstellingen – 7 BSO Logistiek (GO!): 2011/035
Module 1: Logistiek keten
· LPD 1. Inleiding
o 1.1. het belang van de logistiek voor de economie omschrijven
· LPD 2. De logistieke keten
o 2.3. De documentenstroom aan de logistieke keten linken
Module 2: Praktisch magazijnbeheer
· LPD 1. Werken in de logistiek.
o 1.1. De belangrijke competenties en taken van een magazijnier (behandelen van de goederenstroom) omschrijven
· LPD 2. Praktische organisatie van het magazijn
o 2.1. Hoofdtaken van het magazijn omschrijven
o 2.2. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld de organisatie van een magazijn toelichten
o 2.3. Aan de hand van een praktijkgerichte opdracht een organisatie van een magzijn uitwerken en toelichten
· LPD 4. Inslag
o Het begrip herverpakken omschrijven en illustreren
· LPD 5. Opslag
o 5.1. Procedure van opslag omschrijven en illustreren
· LPD 6. Uitslag
o 6.1. Procedure van uitslag omschrijven en illustreren
o 6.3. Het belang van verpakken, labeling en conditionering omschrijven en mogelijke gevolgen van foutief gebruik illustreren

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

OVSG

Leerplandoelstellingen – 7 BSO Logistiek (OVSG): O/2/2010/001
Deel 1: In de klas
· LPD 43. Een pickbon kunnen lezen en bespreken
Deel 2: Op de werkplek
2.3. Het controleren van de lading
· LPD 57. Kunnen nagaan of de binnengekomen goederen effectief besteld zijn en de afwijkingen kunnen melden aan de oversten
2.9. Het verzamelen van de orders
· LPD 86. Een pickbon of orderverzamellijst kunnen interpreteren
· LPD 87. De lijst van verzamelde elementen kunnen aanduiden

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

KOV

Leerplandoelstellingen – 7 BSO Logistiek (VVKSO): D/2005/0279/023
Competentie 3: Als logistiek medewerker binnen de toegewezen taken orders verzamelen en uitgaande goederen verzendklaar maken
· LPD 32. Goederen ‘picken’ in het magazijn volgens procedures
· LPD 33. ‘Gepickte’ goederen registreren volgens procedures
· LPD 34. Goederen volgens procedures sorteren in volgorde van levering
· LPD 35. Goederen controleren op kwantiteit en kwaliteit
· LPD 36. Goederen verpakken
Competentie 4: Als logistiek medewerker binnen het toegewezen takenpakket de werkzaamheden binnen het eigen team coördineren
· LPD 43. In het kader van werkoverleg instructies aan teamleden geven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen