Windenergie

ELC WINDMOLENS

Het grootste distributiecentrum in Europa draaiende kost veel energie. Daarbij beroep doen op de traditionele energiebronnen staat gelijk met grote schade toebrengen aan het milieu. Binnen Nike werden jarenlang inspanningen gedaan om het energieverbruik te verminderen. Daarbij kwam echter ook het besef dat de grote negatieve impact op het milieu toch zou blijven bestaan tenzij we drastisch onze zienswijze op de aanwending van energiebronnen zouden veranderen. In plaats van inspanningen te leveren om onze ecologische voetafdruk te verminderen, besloten we om onze positieve ecologische voetafdruk te verbeteren en zelf energie op te wekken.

DE WEG NAAR HERNIEUWBARE ENERGIE

Die visie betekende meteen de aftrap van het project om 6 windmolens te bouwen op de Nike Laakdal-terreinen.

Het werd een echte uitdaging want het was niet eenvoudig om de nodige bouwvergunning te verkrijgen. De windmolens die Nike wilde bouwen zijn anders dan de windmolens die men gewoon is te zien.

Het type windmolen waarvoor wij opteerden heeft een hoogte van 150 meter en is opgebouwd uit vakwerk van staal.  De molens torenen hoog uit boven alle andere hoge gebouwen in de omgeving.

“Het probleem, volgens een plaatselijke overheidsverantwoordelijke, was dat onze windmolens niet op een witte paal staan! Wat zij echter niet wisten is dat onze windmolens veel efficiënter zijn dan andere, minder verf nodig hebben, veiliger zijn, minder geluid verspreiden, hoger kunnen gebouwd worden en bijna helemaal recycleerbaar zijn.”

Na een administratieve veldslag verkregen we uiteindelijk toch de nodige bouwvergunning uit handen van de Vlaamse Minister-President die het document persoonlijk in onze Laakdal Campus kwam overhandigen.

Ondertussen staan onze 6 windmolens symbool voor Nike’s zorg voor een duurzaam milieu. Iedere dag opnieuw zijn zij een inspiratie om onze drang naar duurzaamheid te verbeteren.

In 2006 produceerden onze windmolens nagenoeg 100% van de nodige energie die de Laakdal Campus nodig heeft.

Door de bouw van het Footwear 3 DC groeide het energieverbruik op de ELC Campus. Ook met een verhoogd energieverbruik streven we ernaar om 100% energie-neutraal te zijn. Daarom installeerden we 3.000 zonnepanelen op het dak van het Footwear 3, maar jammer genoeg moeten wij toch nog groene stroom aankopen om die doelstelling te halen.