Begrazing

Sinds 2013 worden onze moeilijkse maaiklussen gedaan door schapen. Niet slèèèèècht.

In plaats van het werk te laten uitvoeren door tuinmannen krijgen wij 3x per jaar een kudde schapen op bezoek die 3-4 dagen blijven.  ‘s Morgens knabbelen zij aan gras, onkruid en kleine struiken, in de namiddag luieren ze in de zon.

Behalve wat water elke dag heeft de kudde niet veel zorg nodig.
VOORDELEN VAN VIERVOETIGE GRASMACHINES
Begrazing door schapen heeft een belangrijke impact op de structuur van een gebied en kan zorgen voor ecologische corridors tussen verschillende natuurgebieden. Schapen kunnen plekjes bereiken waar traditionele grasmaaiers niet bijkunnen of die veel tijd vragen om te maaien met mechanische hulpmiddelen.

Schapen zorgen voor een verhoogde biodiversiteit. Zij verzamelen zaden van verschillende planten en soorten in hun vacht en uitwerpselen. Als zij op een bepaalde plaats grazen komen de zaden vaak terecht op het volgende terrein dat zij bezoeken.
SAMENWERKING MET vzw KEMP
De vereniging heeft tot doel initiatieven te organiseren en te coördineren die kaderen in een globale aanpak voor het bevorderen en instandhouden van duurzaam ecologisch natuurbeheer door o.a.

  • het duurzaam ecologisch beheer van bossen, groengebieden, natuurgebieden, parkgebieden en andere groene ruimten.
  • tewerkstellingsinitiatieven opzetten voor specifieke doelgroepen
  • toerisme, bepaalde vormen van openluchtrecreatie en toeristische activiteiten organiseren op een wijze die past bij de eigenheid, cultuur, geschiedenis, karakter en rust van de omgeving.
  • educatie en sensibilisering van het brede publiek en het fungeren als dokumentatie- en informatiecentrum.
  • het bevorderen, instandhouden en promoten van zeldzame huisdierrassen.
Landscape maintenance

Sheep are performing our most difficult mowing jobs. Not bàààààààad is it?

Instead of letting gardeners do the entire trimming on campus, sheep are used to do part of the mowing as well. The herd stays on campus for 3 or 4 days to feast on the variety of grass, weeds and small bushes. They work during the day, and take a rest in the afternoon.

Apart from some water, we don’t need much to support our herd.

The benefit of four legged lawnmowers.

The sheep grazing our lands have an important influence on the structure of the land. It can provide ecological corridors between different landscapes. Sheep can also reach those difficult places that can’t be reached by lawnmowers. They also make it unnecessary to use mechanic equipment that takes a longer time to mow.

Sheep also create a higher biodiversity in the area by carrying different seeds and species in their fur and feces. Because of the fact that they visit different places in the area, seeds are regularly transported to new areas where they can try to flourish as well.

Collaboration with vzw Kempen

The goal of assembly vzw Kempen is to organize and coordinate initiatives that fit in with the global approach of progressing in and maintaining of a sustainable ecological policy. This is achieved through:

– The sustainable ecologic management of forest, green areas, nature parks, and other nature inspired spaces.
– Starting employment initiatives for specific target groups.
– Promoting tourism in forms of open-air recreation activities and touristic activities that focus on authenticity, culture, history, character and tranquility of an environment.
– Providing education and creating awareness for the people by functioning as a information center.
– Promoting the existence and care for rare pets.