Biodiversiteit

Stel je eens voor dat er alleen maar mussen op aarde zouden zijn. Of enkel boterbloemen. Hoe zou de wereld er dan uitzien?

De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Dit noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is belangrijker dan je zou denken. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

Laakdal 25: Voor Nike werd een selectie gemaakt van 25 haalbare en meer uitdagende soorten die wij graag een thuis willen geven op onze terreinen. Deze soorten zijn indicatief voor een goede biodiversiteit. Om de 25 soorten te selecteren werd bekeken welke soorten typisch zijn voor de streek en welke soorten verwacht kunnen worden op ons terrein. Er werd een selectie gemaakt van soorten uit de verschillende groepen (planten, vogels, amfibieën, insecten, …).

Bij de Laakdal 25 werd gekozen om zowel soorten op te nemen die vrij snel te verwachten zijn als soorten waarvoor Nike inspanningen moet leveren om het leefgebied verder te ontwikkelen.

De 25 Nike soorten zijn Huiszwaluw, Waterral, Spotvogel, Gevlekte orchis, Meervleermuis, Dwergvleermuis, Levendbarende hagedis, Koninginnenpage, Negentienpuntlieveheersbeestje, Alpenwatersalamander, Oranjetipje, Veldparelmoervlinder, Citroentje, Moerassprinkhaan, Tangpantserjuffer, Koraaljuffer, Smaragdlibel, Viervlek, Schrijvertje, Moerasspirea, Wilde bertram, Sinaasappelspin, Kattenstaartdikpoot, Struikheide, Groene zandloopkever.

Tel mee: Natuurwaarnemingen door vrijwilligers vormen de belangrijkste bron van informatie voor het natuurbehoud. Ook jij kan hier actief aan meewerken. Door tijdens de pauze een frisse neus te halen of aandachtig over de parking te wandelen en je waarnemingen te melden aan hilde.bylemans@nike.com. Geef zeker door WAAR en WANNEER je een bepaalde soort gezien hebt.