Bijen

Het aantal bijensoorten is groot. In België zijn meer dan 380 verschillende soorten gekend, waaronder ook de hommels en de metselbijen.

De wilde bijen en de honingbijen zijn belangrijk voor onze ecosystemen. Hun ecologische en morfologische kenmerken maken van hen complementaire spelers in de instandhouding van onze omgeving.

In België is er slechts één soort die honing produceert. Het is de honingbij of Apis mellifera L.

Het bijzondere aan honingbijen is dat ze in kolonies van meerdere duizenden individuen leven, wat hen een groot bestuivingspotentieel geeft.

De bijenkolonie telt ongeveer 50.000 individuen, waaronder één koningin, meer dan 99% werksters en uiteindelijk nog de mannetjes, de darren.
Eén kolonie bestuift gemiddeld meer dan 4 miljard bloemen per jaar (1.300 ton appels, 800 ton peren, 128 ton kersen, enz.). Op deze manier zorgen ze voor de bevruchting van deze planten en de instandhouding van de biodiversiteit.
De gemiddelde afstand die een bij aflegt om stuifmeel te verzamelen is 1,5km, dat komt overeen met een oppervlakte van 700ha, (of 1000 voetbalvelden), waar de bijen stuifmeel ophalen en planten bestuiven.

Om 500g honing te produceren, leggen de bijen 40.000km af, dus één keer helemaal de aarde rond.
VERDWIJNEN VAN DE HONINGBIJEN
Het probleem van de verdwijning van bijen is een wereldwijd fenomeen. De belangrijkste wetenschappelijke studies identificeren drie “risicofactoren” die deze groeiende mortaliteit kunnen verklaren:

  • Gebrek aan biodiversiteit
  • Ziektes
  • Pesticiden

SAMENWERKING MET BEEODIVERSITY
Missie & visie: Be Part of the Cycle!
BeeOdiversity heeft als missie het ontwikkelen van projecten en het royaal verspreiden van raad en advies ter bevordering van de biodiversiteit, de voedselverscheidenheid en het welzijn van iedereen door middel van de instandhouding van bestuivers, via een globale, innovatieve en wetenschappelijke aanpak waarbij tegelijkertijd alle betrokken partijen (bedrijven, privépersonen, landbouwers, wetenschappers, imkers, openbare instellingen) verenigd en gesensibiliseerd worden.

De bescherming van de bestuivers en van de biodiversiteit vereist het engagement en de samenwerking van alle betrokken partijen. Deze “virtuele cirkel” garandeert een grotere impact!

BEEODIVERSITY BIJ NIKE ELC
In april 2015 werden twee kolonies (van Beeodiversity) geplaatst bij Nike ELC.  De bijenkorven staan op een afstandje van alle activiteit en alle medewerkers en op een plaats waar stuifmeelhoudenden planten aanwezig zijn.
Een staal van de pollen die in de bijenkorven verzameld worden krijgt een wetenschappelijke analyse.  Op die manier kunnen we de kwaliteit van hun leefomgeving opvolgen.  Beeodiversity meet het aantal aanwezige soorten en de kwaliteit van de soorten voor bestuivers.  oa. de aanwezigheid van pesticides of luchtvervuiling kan waargenomen worden.