Historiek

L

ITC is ontstaan vanuit een dubbele visie : enerzijds is logistiek met creatie van toegevoegde waarde van strategisch belang voor Vlaanderen en anderzijds heeft de logistiek sector in Vlaanderen nood aan (1) open innovatie voor concurrentiekracht, (2) duurzame ontwikkeling voor de toekomst, (3) een positief imago om talent en middelen aan te trekken en (4) gerichte opleiding voor uitdagende jobs.

Missie

M

et die visie sloegen drie partners de handen in elkaar en richten in 2012 de vzw LIITC op : Nike’s Europese Logistieke Campus, de Thomas More hogeschool en de KU Leuven. LITC staat voor Logistiek Innovatie- en Training Centrum en heeft drie doelstellingen : (1) een inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor de logistieke sector, (2) een voortrekkersrol spelen in open innovatie in duurzame logistiek en (3) talent aantrekken naar logistieke opleidingen, bijscholingen en beroepen. De doelgroep van LITC is breed : van scholieren die voor een studiekeuze staan over kenniscentra en overheden tot bedrijfsleiders in heel Vlaanderen en de EU.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen nam de taak op zich om een geschikte ontmoetingsplaats voor het LITC te bouwen op de campus van Nike in Laakdal en deed daarvoor beroep op financiële steun van Vlaanderen in Actie, het Agentschap Ondernemen via het Hermes-fonds en EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.